سامانه پیام کوتاه ادکو

سامانه متمرکز پیام کوتاه ادکو

سرویس پیامک ادکو یکی از سرویس های متمرکز شرکت توسعه گران ایمانی نت بیست و چهار است و بستر نرم افزاری مناسب را برای نرم افراهای تخصصی ادکو و همچنین توسعه دهندگان فراهم میسازد.

کلیه ی مشتریان حقیقی و حقوقی میتوانند به راحتی هرچه تمام تر بدون تغییر در پایه نرم افزار خود و همچنین طی کردن روند های اداری معمول به راحتی هرچه تمامتر سرویس پیامکی خود را فعال نمایند.


ورود به سامانه متمرکز پیام کوتاه ادکو