سامانه تبلیغات اینترنتی ادکو

سامانه تبلیغات اینترنتی ادکو

همواره پیدا کردن مشتریان هدف جز مشکلات کارآفرینان و شرکت ها بوده است، ادکو با نیاز سنجی از مجموعه مشتریان خود و ارائه راهکارهای برد-برد در این زمینه پا در این عرصه گذاشته است.

سایت ها، سرویس های عمومی میتوانند با ثبت درخواست به عضویت در زنجیره نمایش تبلیغات هدفمند درآیند.

این سرویس بزودی و پس از تست های نهایی در اختیار مشتریان گرامی قرار خواهد گرفت.